Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Gemensam e-bokssida för folkbiblioteken i Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa & Vingåker. De flesta frågor kan du få hjälp med via "vanliga frågor och svar" under fliken "så funkar det", för övriga frågor vänligen kontakta ditt lokala bibliotek.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Samhälle & politik


Omslagsbild för En analys av det påstådda missbruket av visstidsanställningar
E-bok

En analys av det påstådda missbruket av visstidsanställningar

En visstidsanställning är för många individer vägen in på arbetsmarknaden och ger en möjlighet att lämna arbetslöshet och språngbräda vidare till mer fast förankring på arbetsmarkn ...


Omslagsbild för Sverige som universitetsmarknad
E-bok

Sverige som universitetsmarknad

Högskolan är en samhällssektor där graden av dynamik och omvandling inte är påtagligt hög. Få nya aktörer etablerar sig, och perspektivet är allt som oftast snävt nationellt. Det ä ...


Omslagsbild för Jobbproblem och löneproblem
E-bok

Jobbproblem och löneproblem

I denna studie av Fabian Wallen görs en analys av lönespridningen i Sverige och dess samhällsekonomiska konsekvenser. En central fråga är hur en ökande grupp av framför allt unga m ...


Omslagsbild för Det har blivit bättre
E-bok

Det har blivit bättre

Då man promenerar längs med Avenyn i Göteborg eller Kungsgatan i Stockholm är det svårt att föreställa sig att Sverige för mindre än 150 år sedan var ett fattigt land. Men hur blev ...


Omslagsbild för Jobb! : Tips från dem som anställer
E-bok

Jobb! : Tips från dem som anställer

Hur resonerar arbetsgivare när de ska anställa nya medarbetare? Och vad tycker de att arbetssökande ska tänka på? Svaren får du i den här boken där nio arbetsgivare i olika bransch ...


Omslagsbild för Vägledning för informationssäkerhetsdeklarationen
E-bok

Vägledning för informationssäkerhetsdeklarationen

Det är vid upphandling och utveckling av IT-system (eller IT-tjänster) som förutsättningarna för informationssäkerheten avgörs. Trots det "kastas" informationssäkerheten allt för o ...


Omslagsbild för Utanför utanförskapet
E-bok

Utanför utanförskapet

140 000 svenskar i arbetsför ålder står helt utan registrerarad inkomst, studerar inte, söker inte jobb och får heller inte bidrag i någon form. De befinner sig alltså ytterligare ...


Omslagsbild för Ett steg in : Anställningsformer och flöden på arbetsmarknaden
E-bok

Ett steg in : Anställningsformer och flöden på arbetsmarknaden

Den helt dominerande anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden är tillsvidareanställning. 2011 hade 84 procent av alla anställda en tillsvidareanställning. Andelen med en v ...


Omslagsbild för Fakta om löner och arbetstider 2012
E-bok

Fakta om löner och arbetstider 2012

I Fakta om löner och arbetstider 2012 ger vi en översiktlig bild av löner, arbetskraftskostnader, arbetstider m.m. Huvuddelen av uppgifterna baseras på lönestatistik som samlas in ...


Omslagsbild för Fem röster om godset : Industrins beroende av järnvägen
E-bok

Fem röster om godset : Industrins beroende av järnvägen

Sverige industrialiserades för mer än 150 år sedan, hand i hand med järnvägarnas utbyggnad. Det växande välståndet byggde bokstavligen på den utförsel av exportvaror som järnvägarn ...


Omslagsbild för Behöver Sverige fler fabriker? : Effekter av en ny industrietablering i Kalmar
E-bok

Behöver Sverige fler fabriker? : Effekter av en ny industrietablering i Kalmar

Om det flyttade in en industri till vart och ett av Sveriges 21 län skulle BNP efter fem år vara 6 procent högre än idag, och vårt land skulle återigen ligga nära toppen av OECD:s ...


Omslagsbild för Värna instegsjobben
E-bok

Värna instegsjobben

I branscher som detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringen är andelen unga bland personalen omkring dubbelt så stor som i de flesta övriga branscher. Med höjda ingångslöner r ...


Omslagsbild för Företagsklimat 2012
E-bok

Företagsklimat 2012

Varför rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner? Hur görs rankingen? Hur många svarar på enkätundersökningen i varje kommun? Vilken kommun kom etta 2012? ...


Omslagsbild för Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration
E-bok

Lokala lösningar på ungdomsarbetslöshet och integration

Vi vet sedan tidigare att bättre lokalt företagsklimat har potential kan skapa upp till 275 000 nya jobb. Det bidrar till att förbättra sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda ...


Omslagsbild för Tio förslag för ökad energieffektivitet i näringslivet  :   ett idédokument
E-bok

Tio förslag för ökad energieffektivitet i näringslivet : ett idédokument

Rapporten diskuterar varför kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder inte sker spontant i näringslivet, och ger 10 idéer till vad som kan göras för att ytterligare stimuler ...


Omslagsbild för Jakten på innovationer
E-bok

Jakten på innovationer

Regeringen har startat riskkapitalbolag med inriktning på fordonsindustrin och Norrlands inland. Hur fungerar skattefinansierad jakt på innovationer, tillväxt, företagande och jobb ...


Omslagsbild för Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad
E-bok

Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad

Bemanningsbranschen får ofta agera slagpåse i den mediala debatten. Inte sällan hörs påståenden om att de som arbetar där är "daglönare" med dåliga och osäkra arbetsförhållanden oc ...


Omslagsbild för Bättre företagsklimat med tydlig översiktsplan
E-bok

Bättre företagsklimat med tydlig översiktsplan

Trots att Plan- och bygglagen gör gällande att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan saknas är planerna inaktuella i över 100 svenska kommuner. En kommuns översiktsplan och ...


Omslagsbild för Advantage Sweden
E-bok

Advantage Sweden

The vision we want to convey to everyone in Sweden is that "Enterprising people and competitive companies working together lead to a more prosperous Sweden"


Omslagsbild för Höjda minimilöner : - För eller emot ungdomar?
E-bok

Höjda minimilöner : - För eller emot ungdomar?

Effekterna av höjda minimilöner är relativt välutredda i den internationella forskningslitteraturen. I den här studien går vi igenom vilka slutsatser som dras av den forskning som ...


Omslagsbild för Med Sverige på läktaren? : En antologi om forskningspolitiska utmaningar i akademisk brytningstid
E-bok

Med Sverige på läktaren? : En antologi om forskningspolitiska utmaningar i akademisk brytningstid

Flera mörka orosmoln som tornar upp sig vid horisonten. Den svenska forskningen uppmärksammas mindre och mindre internationellt för varje år och återväxten av unga toppforskare har ...


Omslagsbild för Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna
E-bok

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna

Svenskt Näringsliv har gjort en genomgång av förutsättningarna för företag inom välfärdssektorn i Norden. I samtliga fyra nordiska länder finns privata företag som utför skattefina ...


Omslagsbild för Kampen om talangerna : en politik för ökad invandring
E-bok

Kampen om talangerna : en politik för ökad invandring

Hur kan Sverige attrahera talanger utifrån och behålla de kvalificerade medarbetare vi har idag? Den internationella konkurrensen om talanger i utvecklings- och forskningsintensiva ...