Jump to content

Digitala biblioteket för folkbiblioteken i Flen, Katrineholm, Trosa & Vingåker.

E-books / Young adults


Cover for Vänd om till Gud
E-book

Vänd om till Gud

Det farligaste med synden är att den innebär separation från Gud, att bli skild från honom i sitt hjärta och i sin kärlek, i sin vilja och i sin verksamhet. Den innebär att bli ski ...


Cover for Frid
E-book

Frid

Hela världen runt omkring oss söker efter frid: personlighetens frid, hjärtats stillhet, sinnenas ro, nervernas lugn och tankens vila.Denna bok berättar om alla dessa ting och måla ...


Cover for Andens frukter
E-book

Andens frukter

I denna bok presenteras nio dygder som utgör Andens frukter.Dessa är frukten av din mänskliga själs gemenskap med den helige Ande, eller kanske snarare frukten av den helige Andes ...


Cover for Den helige Ande och hans verk i oss
E-book

Den helige Ande och hans verk i oss

Detta är en bok om den helige Ande.Den berättar om hur den helige Ande har verkat i Gamla Testamentet, i Nya Testamentet och i den apostoliska kyrkan. Den talar ingående om hur den ...


Cover for Lärjungaskap
E-book

Lärjungaskap

Livet i tjänst för Gud börjar med lärjungaskap. Ju djupare man går in i sittlärjungaskap, desto mer frukt och framgång ser man i sin tjänst.Lycklig är den som lever som lärjunge i  ...


Cover for Helig glöd
E-book

Helig glöd

Denna bok är en del av en serie som är särskilt avsedd för dem som tjänar i Kyrkan eller håller på att utbilda sig för den heliga tjänsten. Boken berättar om trons heliga glöd: hur ...